Mei 2018

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Over ons

Dit zijn wij: SignKings Reclame. Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot je rechten, kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.

Algemeen

SignKings Reclame

KvK 57054355

E-mailadres: info@signkings.nl

Telefoonnummer: 070-3627779

Functionaris Gegevensverwerking

P.Westerduin
administratie@signkings.nl

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we

 1. Naam
 2. Adres en Woonplaats
 3. E-mailadres
 4. Telefoonnummer
 5. Bankrekeningnummer
 6. IP-adres
 7. Locatiegegevens
 8. Klantnummer 

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen, fysiek bij ons of bij jou op kantoor, telefonisch of per e-mail of na het invullen van een formulier op onze website. Je IP-adres verzamelen wanneer je over onze website surft.

Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven

Offertes

Je mag bij ons vrijblijvend een offerte aanvragen. Om deze op te kunnen stellen hebben we alle contactgegevens nodig die we hopelijk later op een factuur mogen zetten. Ook als jij of de onderneming waarvoor je werkt geen klant bij ons wordt, bewaren we de gegevens tot 7 jaar na het laatste contactmoment, om zo onze werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst. Verder bewaren we de gegevens graag voor ons eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes we hebben aangeboden.

Projectmanagement

Wanneer je klant bij ons wordt, sluiten we met jou of de onderneming waar je voor werkt een overeenkomst. We verwerken daarom de noodzakelijke (contact)gegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren, facturen te kunnen sturen en betalingen te kunnen controleren. We bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het laatste contactmoment of de laatste factuur (als dat moment later valt). We hebben namelijk een wettelijke verplichting om de facturen en bijbehorende administratie zo lang te bewaren.

Nieuwsbrief

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

IP-adres

Leuk dat je onze website bezoekt! We verwerken dan je IP-adres, maar wees gerust, deze verwijderen we al na 14 dagen.

Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • Hosting van ons CMR systeem
 • Boekhoudsoftware en onze boekhouder
 • Drukkerijen
 • Nieuwsbriefdienst
 • Betaaldiensten

Doorgifte derde landen

Alle persoonsgegevens worden door ons of onze verwerkers opgeslagen in een land in de EU/EER of in een adequaat land en we hebben met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens veilig te verwerken.

Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail ons via info@signkings.nl

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Social media 

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. De social media cookies worden maximaal 2 jaar bewaard en die van Linkedin maximaal 1 jaar

 • LinkedIn [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]
 • Facebook [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
 • Twitter [https://twitter.com/privacy]
 • Google (Plus) [https://policies.google.com/privacy?hl=nl]

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. We verzamelen daarmee je locatie, gender en leeftijd. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden tot 2 jaar na de update bewaard. We hebben bovendien een verwerkersovereenkomst.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links

Op onze website zal mogelijk je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 
’SignKings Reclame’ 

Identiteit: 

Bij aankoop van een of meerdere goederen, sluit u een koopovereenkomst met SignKings Reclame. 
SignKings Reclame staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57054355. 

Nederlands Recht: 

Op de aankoop van de goederen via SignKings Reclame geldt het nederlands recht. Bij een overeenkomst geldt de wet `koop of afstand` van het Burgerlijk Wetboek (BW7). Geschillen, die tussen de partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst of van andere overeenkomsten, zal SignKings Reclame  het geschil of geschillen, in eerste instantie trachten op te lossen met de afnemer. Het geschil kan ook worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Bestellingen: 

Alle goederen kunnen alleen via de website van SignKings Reclame worden besteld via www.signkings.nl.  SignKings Reclame kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verkeerd invoeren van personalia, zoals namen, factuuradressen, verzendadressen, bankrekeningnummers of andere gegevens. 

Producten: 

De basis voor de producten zijn voor het merendeel gemaakt van `zelfklevend vinyl of folie`, ook wel plakfolie, plakplastic of stickers genoemd, hierna te noemen goederen of stickers. Prijzen op de website, zijn in euro`s en is inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten of andere bijkomende kosten. De op de website getoonde foto`s, bevatten producten die kunnen afwijken van het daadwerkelijke ontwerp, verhoudingen en maatvoeringen. De formaten op de website zijn op 0,5 cm naar boven of naar beneden afgerond. De kleuren van de website en het daadwerkelijke Product, met name het `zelfklevend vinyl of folie, kunnen verschillen. Bij een tweede bestelling, kunnen de kleuren en/of het structuur van het `zelfklevend vinyl of folie, afwijken van de eerste bestelling. 

Betaling: 

De betaling dient vooraf te geschieden via overmaking op rekening van SignKings Reclame  Een factuur zal per email worden verzonden. De afnemer zal op de hoogte worden gesteld, wanneer de betaling op rekening staat van SignKings Reclame. 

Annulering: 

Na bestelling en betaling kan het Product niet meer worden geannuleerd. 
De producten zijn op maat gemaakt en kunnen derhalve nimmer worden geannuleerd. 

Productie en levertijd: 

De goederen worden direct geproduceerd en binnen circa 5 werkdagen geleverd, nadat de betaling op rekening staat van SignKings Reclame  De levertijden zijn indicatief en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. SignKings Reclame kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor schade of ongerief, veroorzaakt door vertraging op welke wijze dan ook. De afnemer kan geen aanspraak maken op schadevergoeding nog annulering van de goederen dan wel de overeenkomst te ontbinden, veroorzaakt door vertraging of overschrijding van levertijd. 

Verzending: 

De goederen worden degelijk verpakt en ter verzending aangeboden bij een pakketdienst zoals bv PostNL. SignKings Reclame kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade on/of ongerief aan de afnemer, veroorzaakt door vertraging cq overschrijding van de leveringstermijn van een of meerdere goederen, tussen het aanbieden van het pakket door SignKings Reclame enerzijds en ontvangst bij de geadresseerde(n) anderzijds. De afnemer zal op de hoogte gehouden worden door SignKings Reclame  gedurende het traject van aankoop tot aanbieding bij de pakketdienst. De afnemer kan, indien beschikbaar, per email de traceercode van de verzendzegel opvragen, zodat de afnemer zelf het traject van verzending tot aflevering kan volgen. Dit geldt echter alleen voor pakketten en niet voor brievenbuspost. De goederen kunnen op verzoek `verzekerd` worden verzonden, tegen de op dat moment geldende tarieven, bovenop de gewone verzendkosten, vermeerderd met eventuele bijkomende administratiekosten. De goederen kunnen op verzoek worden verzonden per `snelkoerier`, tegen de op dat moment geldende tarieven, vermeerderd met eventuele bijkomende administratiekosten. 

Aflevering en ontvangst: 

De goederen dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd op schade aan de verpakking of aan de goederen. Wanneer er zichtbare schade aan de verpakking of goederen geconstateerd wordt, dient dit direct schriftelijk aan de koerier te worden gemeld. Bij uitblijven van de melding, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de verzekering en vervalt hiermee de garantie. De goederen dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd op aantal en kleur, alvorens te worden aangebracht of verwerkt. Indien de goederen niet in overeenstemming zijn met het bestelde, nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, dient de afnemer dit schriftelijk en binnen 7 dagen na de aflevering kenbaar te maken aan SignKings Reclame  SignKings Reclame heeft de keuze de goederen tegen retournering daarvan te vervangen door de juiste goederen, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien de goederen of delen daarvan, zijn gebruikt of niet bij de geretourneerde goederen worden aangetroffen, houdt dit acceptatie van de goederen in en zullen deze goederen niet worden geaccepteerd en ingenomen door SignKings Reclame en vervalt de garantie. De goederen worden dan wederom verstuurd, na betaling van de op dat moment geldende verzendtarieven en inhouding van de door afnemer betaalde verzendkosten, (`de door afnemer betaalde verzendkosten` heeft betrekking op het deel zoals omschreven in hoofdstuk `Retour zending`). 

Retour zending: 

De goederen kunnen alleen geretourneerd worden, bij verkeerd ontvangen goederen, zoals omschreven in hoofdstuk `Aflevering en ontvangst`. Wanneer de afnemer het Product zal retourneren, dient dit te gebeuren in de originele verpakking of in een andere degelijke verpakking. Wanneer de producten door het verkeerd verpakken van de goederen, beschadigd worden ontvangen door SignKings Reclame  anders dan door schuld van de pakketdienst, vervalt de garantie. Tevens valt de verantwoordelijkheid van de verzending, tbv schade, diefstal of verlies, onder de verantwoordelijkheid van de verzender. De kosten van de retourzending van verkeerd geleverde goederen, zal per bank aan de verzender worden terugbetaald. Hierbij moet worden uitgegaan van het laagst mogelijke tarief, indien anders is overeengekomen met SignKings Reclame. Wanneer de kosten onnodig hoger zijn, zullen de kosten van de retourzending voor rekening zijn van de verzender. 

Gebruik van goederen: 

Gebruiker dient altijd de ondergrond te controleren en is ten alle tijden verantwoordelijk voor de toepasbaarheid van de stickers. Niet alle ondergronden zijn geschikt voor de producten die SignKings Reclame aanbied. SignKings Reclame kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd aanbrengen of aanbrengen op verkeerde ondergronden. De gebruiker dient de stickers aan te brengen, volgens de meegeleverde montage-instructies. 

Wijzigingen koopovereenkomst: 

SignKings Reclame behoud zich het recht, in geval van overmacht, de koopovereenkomst op schorten of te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige vorm van schadevergoeding, met uitzondering van de restitutie van de reeds betaalde goederen door de afnemer. Onder overmacht kan worden verstaan, iedere tekortkoming, welke 
niet aan SignKings Reclame kan worden toegerekend. De afnemer kan de koopovereenkomst niet meer wijzigen, wanneer de goederen besteld en in Productie zijn. 

Wijzigingen in de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden: 

SignKings Reclame kan de `ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN`, tussentijds wijzigen, met uitzondering van de wettelijke bepalingen, van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. De nieuwe voorwaarden zullen niet van toepassing zijn op lopende bestellingen, maar alleen op bestellingen gedaan op de dag van de gepubliceerde wijziging. 

Eigendomsrecht: 

SignKings Reclame behoudt het recht op eigendom van de goederen, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. 

Aansprakelijkheid: 

SignKings Reclame is met uitzondering van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor enige of andere ongevallen, directe of indirecte materiële of immateriële schade, dood, letsel, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal, beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging- vertraging en/of stoornis, vertraging bij bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere bedrijfs- of persoonlijke schade, alsmede gevolgschade geleden aan afnemer, opdrachtgever, gebruiker of derden. 

Privacy: 

SignKings Reclame verplicht zich aan de bescherming van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van SignKings Reclame  De bij SignKings Reclame  bekende persoonsgegevens, zullen niet aan derden worden verstrekt. De persoonsgegevens zijn voor administratief gebruik, zoals te noemen: de koopovereenkomst, invordering van verschuldigde betalingen, het beheren van de klantrelatie, het uitvoeren van marketingactiviteiten, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. klik hier